Kjøpsbetingelser

Priser

Alle priser i storkjokkenbutikken.no er eksl mva. Mva legges til i handekurven.

Bestilling

Når vi har mottatt bestillingen, sender vi ut en ordrebekreftelse på mail, sjekk denne opp mot bestillingen, hvis det oppdages feil kontakt oss på post@storkjokkenbutikken.no

Alle bestillinger er bindene.

Frakt

I samarbeid med Bring/Norlines tilbyr vi sikker transport fra våre produsenter. Alt av utstyr leverer vi på 2-6 dager etter mottak av ordre så fremt varen er på lager.

Garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist/garanti for feil/mangler. Normal slitasje og feil bruk/behandling av produktene som fører til skade dekkes ikke av garanti. Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Vi besørger deretter hjelp til å løse problemet. Ved krav om garanti må følgende opplyses: Produkttype og type feil, Ordrenummer og serienummer på produkt
Garanti reparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette.

Transportskader, reklamasjon og retur

Transportskader skal registreres hos transportør innen 7 dager. Skadet gods skal også registreres hos Storkjokkenbutikken.no og beholdes. 
Varer kan bare returneres etter avtale med Storkjokkenbutikken.no. En returavgift på 20 % av beløpet beholdes. Om kunden ønsker å kansellere ordren etter at det er utstedt en ordrebekreftelse kan Storkjokkenbutikken.no kreve avbestillingsgebyr tilsvarende 20 % av beløpet for kostnader påløpt dem. 
Ta kontakt med oss på post@storkjokkenbutikken.no

Dine angre og returrettigheter

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. 

Retur av vare er mulig etter avtale, den må være utbrukt og ikke pakket ut. Kontakt oss på post@storkjokkenbutikken.no
Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Minimumsalder:

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Betalingsbetingelser

Det tilbys følgende betalingsbetingelser for bedrifts-/privatkunder

Klarna kort/faktura

Vi tilbyr faktura, ta kontakt på post@storkjokkenbutikken.no

Utskriftsvennlig versjon (åpnes i nytt vindu)