I samarbeid med Ikano Bank kan vi tilby leasing av ordre over 10.000 kr eksl mva.

Ta kontakt her hvis du ønsker vi skal søke leasing for deg.

Det er smart å leie!

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.

 • Økt handlekraft
  Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.

 

 

 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Hva kan leies?
  De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
  Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.
 • Forsikring
  Utstyr som leies må forsikres - Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.
Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner.
Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted - enkelt og effektivt!